Gramy Dalej - Lugus, Symbolum Mortis - Fraktal, Mikołów - 09/07/2014

Julia & Alicja.